ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΟΝΙΣΤΗΣ ΙΙ

Ο Αυτόματος Πολυτονιστής διατίθεται σε δύο εκδόσεις, την Επαγγελματική και την Ακαδημαϊκή. 

Η Επαγγελματική έκδοση απευθύνεται σε επαγγελματίες, για τους οποίους η ταχύτητα τονισμού και επιμέλειας και η δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα συστήματα, όπως και οι μετατροπές είναι σημαντικές λειτουργίες, απαραίτητες στην εργασία τους. 

Η Ακαδημαϊκή έκδοση απευθύνεται σε δασκάλους, μαθητές, καθηγητές, φοιτητές, ιερωμένους ή γενικά σε ιδιώτες οι οποίοι επιθυμούν να χρησιμοποιούν τον Αυτόματο Πολυτονιστή στην παραγωγή εντύπων στο πολυτονικό.

Λειτουργίες Επαγγελματική έκδοση Ακαδημαϊκή έκδοση
Αυτόματος πολυτονισμός μονοτονικών κειμένων X X
Πληκτρολόγηση πολυτονικών κειμένων X X
Αντικατάσταση αγγλικών χαρακτήρων με ελληνικούς X X
Μετατροπή πολυτονικού σε μονοτονικό X X
Πρόσθεση νέων λέξεων στο αρχείο X X
Τεκμηρίωση τονισμού X X
Επιλογή γλώσσας επικοινωνίας Ελληνικά ή Αγγλικά X X
Δημιουργία αρχείων δεικτών X X
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση οδηγού πληκτρολογίου X X
Αναβάθμιση του λογισμικού X X
Αναβάθμιση του αρχείου των λέξεων X X
Βοηθός διορθωτή X
Συλλαβισμός πολυτονικών κειμένων X
Εξαγωγή σε μορφή Πολυτονιστή 1.0 της ΜΑΤΖΕΝΤΑ X
Εξαγωγή σε μορφή πολυτονικού της GR-SOFT X
Εξαγωγή σε μορφή Πολυτονικού Apple Macintosh X
Εξαγωγή σε μορφή ιστοσελίδας (HTML) X
Εισαγωγή μονοτονικού κειμένου από Apple Macintosh X
Εισαγωγή πολυτονικού κειμένου από Apple Macintosh X
Εισαγωγή πολυτονικού κειμένου από Πολυτονιστή 1.0 της ΜΑΤΖΕΝΤΑ X
Εισαγωγή πολυτονικού κειμένου από το σύστημα της GR-SOFT X
Εισαγωγή πολυτονικού κειμένου SGreek X
Εισαγωγή πολυτονικού κειμένου GreekKeys X
Εισαγωγή πολυτονικού κειμένου SMK GreekKeys X
Εισαγωγή πολυτονικού κειμένου Super Greek X
Εισαγωγή πολυτονικού κειμένου με γραμματοσειρές τύπου W της ΜΑΤΖΕΝΤΑ X
Εισαγωγή πολυτονικού κειμένου με γραμματοσειρές τύπου MgPolHelvetica της ΜΑΤΖΕΝΤΑ X

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η αποτελεσματικότητα στον πολυτονισμό των μονοτονικών κειμένων είναι η ίδια και στις εκδόσεις, τα ίδια κείμενα τονίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, ή χρειάζεστε διευκρινήσεις ή περαιτέρω βοήθεια σχετικά με τις εκδόσεις του Αυτόματου Πολυτονιστή, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αναφέροντας στο μήνυμά σας τον σκοπό της επικοινωνίας αυτής.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Το email σας θα χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μας.